FENG SHUI DOKTRINA

 

 Kuća na Kosmaju

 

 

 

Kratka analiza

Specifičan projekat. Na praznom velikom placu trebalo je odrediti najbolji mogući izbor za glavna ulazna vrata (i sporedna) za porodičnu kuću.

Izabrala sam specijalnu kombinaciju «Biserni niz» koja se nalazi na severozapadu broj 1, u rasponu od 294- 306 stepeni. Ova kombinacija mora da se  javi baš u svakoj palati (strani sveta u tabeli) da bi delovala! Obratite pažnju kako su u svakom kvadrantu tabele brojevi u savršenom nizu!  Ako se klijent odluči za ovaj ulaz na SZ u pomenutom rasponu onda ima šansu da utrostruči svaku vrstu aktivirane dobre sreće. Ulaz je odličan za ljude zapadne grupe sa KUA brojevima 2, 5, 6, 7 i 8.  

Brojevi planinske i vodene zvezde 8-1 su benefit na ulaznim vratima na SZ. (Pogledaj tabelu u prilogu).

Vodena zvezda 1 je odlična u tri perioda (8, 9 i 1). Ona se vezuje za novac i poslovne uspehe. Kada to uzmemo u obzir sigurni finansijski dobici će pratiti porodicu do kraja perioda 8, period 9 (do 2043.g.),  čak i period 1 (do 2063.g.). Deca vlasnika nekretnine će takođe ubirati plodove broja 1 kao vodene zvezde. Broj 8 kao planinska zvezda utiče na dobre odnose i dobro zdravlje ukućana. Aktivna je i posebno plodonosna u periodu broja 8 (do 2024.g.).

Centar doma sa kombinacijom brojeva 7-9 donosi sticanje sredstava i piznanja. Na zapadu 9-2 ukazuje takođe na dobitke. Jugoistok 6-8 govori o upornosti, trudu, napretku i dobicima. Istok 5-7 sticanje imovine. Jugozapad 4-6 sticanje priznanja za rad. Na severoistoku iscrpljivanje radom jer su tu zatečeni brojevi 1-3. Ukratko veliki rad i trud ali kao nagrada su sigurne finansije generacijama.

 

Sporedan ulaz na Jugoistoku je u rasponu od 129- 155 stepena!

Pomoćni ulaz ima kombinaciju brojeva 6-8 (koji su dobri do kraja 2024.g.). Oba broja su beli brojevi (6, 8) i povoljno ih je imati na ulaznim vratima posebno za ljude istočne grupe ljudi.

 

 

Objašnjenje:

Pristup radu ovom projektu zahteva korišćenje tehnika koje na najbolji način mogu rešiti zahteve klijenta. Dakle, metoda San He, San Yuan kao i škola kompasa su korisne i delotvorne.

Osnovna podela u Feng Shuiju pri analizi je izražena kroz dve metode: San He (tri harmonije), I San  Yuan (tri ciklusa). San He je starija škola. Ona obuhvata pet faktora a to su: planine ili uzvišenja, okruženje, merdijanske tačke, vode i prednja orijentacija. Uz pomoć San He se analiziraju spoljašnji uticaji, kao osnova za sva unutrašnja dešavanja.

Preostaje nam da u ovom trenutku veću pažnju posvetimo sistemu analize San Yuan. To je sistem koji je mnogo mlađi.

Verovatno je klasični majstor za koga se može reći da je „osnovao“ San Yuan kao školu feng shuija bio Učitelj Jiang Da Hong, feng shui majstor kasne ere Minga ili rane dinastije Qing. Glavna tema ovog proučavanja je sakupljanje QI energije i njenog rasporeda u prostoru. San Yuan uključuje i vremenski faktor, odnosno menjanje QI do koga dolazi sa promenom ciklusa. Sam naziv metode se i odnosi na tri ciklusa: donji, srednji i gornji, u okviru 180- godišnjeg vremenskog intervala. San Yuan je pogodan za brze rezultate koji više “leže” zahtevima urabanog društva. Forme utiču na zvezde, a zvezde (brojevi) na stanare.
Takođe, drevni tekstovi, govore da vode utiču na bogatstvo, a planine na ljude. Oni su baza za generisanje QI-ja u svakom okruženju. To je ovaploćenje za Yin i Yang energije u okruženju. Cela analiza se bazira na ovom principu.

 

 

 

 

 

Tabela za period 8, ulaz na severozapadu broj 1

 

Naučni rad

 

Stručni rad