Serfitikat

 

Sertifikovani Feng Šui praktičar

Majstorsko pismo

Trenutno se bavim čitanjem literature, i knjiga ispod pera Joey Yapa, i izučvanjem njegovog praktičnog rada. Spremam se da polažem za inostrani sertifikat iz akreditovane skole Feng Shija U Masteri Acadaemy Of Chinese Metaphisics, Kuala Lumpur, Malaysia, iz oblasti Xuan Kong Flying Stars Feng Shui.

Metod rada - Leteće zvezde

Praksa: Više od 400 projekata, na teritoriji Srbije i bivše Jugoslavije, i širom sveta gde žive naši ljudi

Saradnik vise sajtova , poslednjih deset godina kao praktičar i konsultant.

Uska saradnja sa arhitektama, pojedincima, i prodajnim objektima

Istraživanje i nadogradnja znanja, iz oblasti analize prostora metodom letećih zvezda, koja se kroz obimnu praksu pokazala kao ispravna i delotvorna.