San Yuan

Deo iz knjige «Biserni niz»

 

Postoji više tehnika za detektovanje energija u Feng Shuiju. Ovde ćemo se poslužiti Letećim zvezdama, iz oblasti San Yuan, i školom kompasa Luo Pana. To su tehnike koje upotpunjuju vrhunsku Feng Shui praksu.

Drevni tekstovi su se uvek pozivali na vremenske cikluse Feng Shuija. Izračunavanje Qi energije glavni je fokus San Yuan Feng Shuija. Prate se pomene i uticaj vremena, kako bi se utvrdilo koliko se Qi promenio tokom perioda. Formule izvedene iz matematičkog modela Ba Gua, He Tu, Lo Shu i 8 Trigrama, upoređene sa Severnim medvedom 9 zvezda, temelj su pravca San Yuan.

San He ima veći naglasak na spoljnim oblicima, ali San Yuan ima uravnoteženiji pristup unutrašnjem i spoljnom Feng Shuiju. San Yuan vreme smatra važnijim činiocem u poređenju sa San Heovim pristupom vremenu.
Za popularnost San Yuana može se reći da je zaslužan sistem  Flying Star Feng Shui. On je danas poželjniji, jer odgovara zahtevima modernog društva. Daje brze rezultate. Postoje specijalne kombinacije u pomenutoj tehnici: Roditeljski niz, Matični niz, Zbir 10, kao i Biserni niz po kome je knjiga i dobila ime.

Koji je sistem bolji? Obe tehnike imaju svoje prednosti, zavisi od toga koji je vaš cilj. Tehnički, San Yuan je bolji za brze, kratkoročne ishode. San He je bolji za dugoročne postavke ( recimo, ako planirate izgradnju grada, gradite dvorac ili  podizanje carstva). Ovi sistemi ne protivureče jedan drugom na naprednom nivou. Ne radi se o tome koji je bolji, već o tome koji sistem Klasičnog Feng Shuija odgovara potrebama klijenta i zahtevima nekretnine.

 

Sistem sa tabelama potiče iz 10.- tog veka, vodi poreklo iz Šangaja. To je ekstermno sofisticiran metod sa mnogo slojeva. Klasični majstor za koga se može reći da je „osnovao“ San Yuan, kao školu Feng Shuija, bio je učitelj Jiang Da Hong, Feng Shui majstor kasne ere Minga (1368-1644, poslednja carska dinastija).
Forme ili Luan Tou (ime koje je poznatije u Kini), su esencijalne za svaki Feng Shui, posebno za sistem Letećih zvezda. Ovo stalno ponavljam: Forme utiču na zvezde, a zvezde (brojevi) na stanare. Takođe, drevni tekstovi, govore da vode utiču na bogatstvo, a planine na ljude. Oni su baza za generisanje QI-ja u svakom okruženju. To je ovaploćenje za Yin i Yang energije u okruženju.