Period 9

«Period 9»

Poštovani pratioci,

već imam pitanja i reakcije na nadolazeći period broj 9, koji kako već znate dolazi sa 2024. godinom. Imajte u vidu da se tabele od tada potpuno drugačije tumače, i da se u prvom planu nalazi broj 9, ali i broj 1 (pohlepni vuk, kao broj nadolazećeg prosperiteta). U tabeli će se godišnji broj 9 naći na jugozapadu. Broj jedan na istoku. Tumačićete ga u kombinaciji sa brojevima u vašem domu u svim kombinacijama. Sam za sebe nije potentan u dovoljnoj meri.

Loši brojevi su na na Jugoistoku (broj 2), na zapadu (broj 5), i u centru doma broj 3.

Ovo je uopšten tekst za sve zainteresovane koji prate kretanje energije u svom domu. Savet je da svi zainteresovani urade reviziju svojih tabela početkom 2024.g.- jer period 9 traje 20 godina.

 

Gradnja kuće u periodu broja 9

 

Period 9 (2024-2043) i period 1 (2044-2063)

Period 9 pripada donjem periodu. Period broj 1 je period koji dolazi posle perioda broj 9 i pripada gornjem periodu. Po kategoriji valjanosti perioda mi sad živimo u poslednjih 20 godina velikog ciklusa (koji se sastoji od tri već pomenuta, gornji, srednji i donji ciklus). Jasno je da je teško dostići «vrhove Kilimandžara» sa ovom pozicijom. Realnije je konstatovati da je ovo period svođenja računa, pred uspon 2044. godine, kad počinje doba «Pohlepnog vuka».

Jačina tj. Potencija brojeva 9, broja 1 kao budućeg prosperiteta ...ali i broja 2 koji dobija na snazi, posle dugog perioda stagnacije i pada. Podsetimo se da je period 2 bio od 1884-1903. godine.

Ako započinjete gradnju kuće bilo bi dobro da obratite pažnju na ulazna vrata i položaj nekretnine u odnosu na okruženje. Tu klasičan feng shui mnogo može da doprinese na svim životnim poljima u korist ukućana. U periodu broja 9 (2024-2044) predlog je da ulazna vrata novoizgrađenog doma budu:

Na jugu broj 1.

Na jugozapadu broj 1.

Na severu broj 2/3.

Na severoistoku 2/3.

Na istoku 2/3.

 

Na pomenutim direkcijama brojevi planinske i vodene zvezde 9/9 će biti na ulaznim vratima. Naravno, pomenuti duplikati brojeva moraju biti podržani okruženjem da bi bili aktivirani.