Tlocrt stana

 

 

Šta podrazumeva Feng Shui analiza?

 

To je kompikovana i sveobuhvatna analiza energije tla lokacije na kojoj se kuća  nalazi. Analiza same građevine (oblik, meterijal, raspored prostorija), odnos okoline (predela) i građevina, i odnosa građevina sa drugim objektima u okruženju. Pažnja se obraća i na  odnos građevine i strana sveta, uticaj prednje orijentacije i perioda izgradnje. Elaborat podrazumeva i analizu unutrašnjosti prostora ( Pop , moderan Feng Shui), kao i samih korisnika, na osnovu njihovih datuma rođenja i GUA brojeva.

 

Nikad ne zaboravite da je postavljanje ulaza od najveće važnosti, jer on određuje smer cele kuce. Stepen kompasne direkcije ulaznih vrata je od prvorazrednog značaja. To je jedna od najčuvanih tajni Feng Shui majstora.