Osnovne usluge

  • Kompletan Feng Shui projekat po sistemu SAN YUAN
  • Asistencija pri diplomskim radovima studentima za Dizajn enterijera
  • Konsultacije I saradnja sa arhitektonskim biroima