Dodatne usluge

  • Dizajn enterijera po osnovama Feng Shui-a (Usluge radi diplomiorani enterijerista)
  • Slike sa motivima I simbolima Feng Shui-a za vaš stambeni prostor u svim tehnikama I velicinama (možete ih naručiti kod nas)

Napomena:

  • Princip rada je online
  • Za analizu doma, javite se tek kad budete imali kompletne informacije I tlocrt!
  • Izlazak na teren posebno se naplaćuje

Na terenu - feng sui praksa

1-Resized