Poslovni Feng Shui

U svetu oko nas stvari često nisu savršene. Majstorima Klasičnog Feng Shuija ova je činjenica bila dobro poznata, zato što su nailazili na lokacije koje su bile…pa recimo, skoro savršene. Neko ko nije upoznat sa dubinama, opsežnošću, sistematičnošću i preciznošću kineske metafizike, ne može da pojmi, kolika je tu količina znanja u pitanju. Postoji više aspekta sa kojih se posmatra oblik, položaj i sam početak gradnje poslovne zgrade. Varijacija u Poslovnom Feng Shuiju ima mnogo. Zato se visoke zgrade, tretiraju po drugim principima, jer su više pod uticajem drugih energija (nebeskih qi). Kada se radi o multinacionalnoj kompaniji, tada se za useljenje u objekat traži datum koji je u vezi sa samim prostorom.

U centru pažnje svake opservacije u Klasičnom Feng Shuiju je poslovna zgrada, koja je i referentna tačka. Važna je “priprema za posao” kada odlučite da započnete novi poslovni poduhvat. U tom smislu, korištenje principa Feng Shuija u kancelariji ili na određenoj poslovnoj lokaciji je deo pripreme za uklanjanje blokada u “energiji” koja vas može sprečiti da poslujete kako vi zelite.Dakle, da vam stvari olakšam, napisala sam u drugoj knjizi «Feng Shui u arhitekturi « četiri glavne grupe zgrada koje možete sresti prilikom kupovine objekta. Obiman je to posao, ...i odgovoran.