O Feng Shuiju

 

Poslednjih godina imamo vidljive i dobrodošle promene u vezi sa putem Feng Shuija kroz moderno doba. Lično se zahvaljujem svima na širenju percepcije o ovoj divnoj nauci, posebno na širenju informacija iz osnovnog, drevnog Klasičnog Feng Shuija.

Oduvek je Feng Shui smatran za mističan i tajnovit. A, paradoks se upravo dešava u tom segmentu - Feng Shui postaje sve dostupniji širokim masama.

 

Ova nauka postoji u Kini onoliko dugo koliko ljudi žive u kućama. Postoje drevne knjige koje opisuju njegove principe i preciziraju delovanje između 9 i 5 veka pre Hrista. Sledeće je iz vremena Han dinastije (206.g. p.n.e.- 220.g. n.e). Moderniji radovi kao Carska enciklopedija, izdanje iz 1726. godine čuva se u Britanskom muzeju. (iz Wikipedije)