Podaci

Podaci koji su potrebni za Feng Shui analizu po sistemu leteće zvezde - SAN YUAN

Za ozbiljan pristup Feng Shui analizi stana, kuće, dvorišta, lokala I poslovnog prostora, potrebni

su sledeći podaci:

  • Plan osnove urađen u srazmeri, sa ucrtanim nameštajem I obeleženom namenom prostorija
  • Ucrtan sever (tačna kompasna direkcija glavnih ulaznih vrata), ako je stan u pitanju – na kom je spratu? U kom je gradu?

Ako imate metalna vrata ili štok od metala, budite oprezni i merenje izvršite na 1m od njih. Očitavanje uradite tri puta, jer se rezultati očitavanja mogu razlikovati I do 15 stepeni kompasa. Analiza u tom slučaju ne bi bila adekvatna I precizna! Takođe I električni uredjaji mogu uticati na neispravan rezultat očitavanja stepena kompasa. Uvek stanite na prag, kao kad izlazite iz stana, leđima okrenuti unutrašnjosti stana.

  • Datumi rođenja ukućana
  • Godina kada je prostor izgradjen, renoviran, useljen.
  • Okruženje: da li je stan u blizini trafo stanice, dalekovoda, groblja, bolnice, antene, lifta
  • Šta se vidi sa vaših prozora?